بارگذاری...

خوش آمدید

مشخصات درخواستی ملک خود را در سایت جستجو کنید

لطفا برای ثبت ملک خود برای فروش یا اجاره مراحل ساده زیر را به ترتیب انجام دهید ویا با شماره 09113220900 تماس بگیرید.

ثبت نام

ثبت نام

ابتدا در سامانه سایت ثبت نام کنید نیاز است برای ثبت ملک در پایگاه دسترسی شما به سطح بالاتری افزایش یابد .

جزئیات ملک را ثبت کنید

جزئیات ملک را ثبت کنید

جزئیات دقیق ملک خود را در فیلد های مخصوص به صورت صحیح وارد کنید توجه نمایید که عکس های زیبا از ساختمان یا اطلاعات مناسب می تواند باعث کاهش زمان فروش یا اجاره ساختمان شما شود .

انجام شد!

انجام شد!

همین دو مرحله برای ما کافی است اکنون شما میتوانید منتظر تماس های متقاضیان باشید .

آخرین خبرها

شرکت ها و بنگاه های طرف قرارداد با املاک شهر را می توانید در زیر مشاهده کنید .